Strona główna

Skarby Mojej Rodziny

– transmisja międzypokoleniowa

Skarby Mojej Rodziny 
- transmisja międzypokoleniowa

"Skarby Mojej Rodziny - transmisja międzypokoleniowa" to projekt, którego założeniem jest potrzeba zachowania elementów dziedzictwa kulturowego przechowywanego
 w pamięci najstarszego pokolenia, poprzez następujące działania:


• Przeprowadzenie na terenie szkół wydarzeń składających 
   się z programu artystycznego Joszka Brody "Otwórz oczy".

• Konkurs pod nazwą "Skarby MOJEJ rodziny".

• Publikacja prezentacji konkursowych na stronie projektu 
    i w mediach społecznościowych.

Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej"