WESPRZYJ NAS

Deklaracja dostępności

Instytut Transmisji Kulturowej w Koniakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej instytuttransmisjikulturowej.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-08-04

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: koordynator@instytuttransmisjikulturowej.pl

Aplikacje mobilne

Instytut Transmisji Kulturowej w Koniakowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Skip to content