WESPRZYJ NAS

Zakup nieruchomości do prowadzenia działalności ​edukacyjnej, artystycznej
i kulturalnej Instytutu Transmisji Kulturowej

Dofinansowano ze środków Funduszu Patriotycznego pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ​ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie do zakupu budynku, w którym prowadzone będą projekty edukacyjne, artystyczne i kulturalne. Będzie to również nowa siedziba Instytutu.
Budynek zlokalizowany jest w Istebnej, tętniącej kulturowym życiem, wsi w Beskidzie Śląskim.
W budynku planujemy zorganizowanie wystawy instrumentów etnicznynych oraz biblioteczki dedykowanej tożsamości kulturowej, dziedzictwu kulturowemu, historii Polski oraz myśli konserwatywnej, narodowej i katolicki-społecznej. Planujemy organizować wydarzenia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, które wspierać będą zwłaszcza najmłodsze pokolenie w zakotwiczeniu się w procesie transmisji kulturowej oraz wspomagać nauczycieli i rodziców w pełnieniu ich roli.

Wartość dofinansowania: 800 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 888 888,88 zł

Skip to content